Calendario Escolar e Calendario de Actividades 2021/22

- Nos seguintes links, pódese consultar o Calendario Escolar para o curso 2020-21 aprobado pola Consellería de Educación e o Calendario de Actividades do noso Centro:

Orden de 19 de mayo de 2021 por la que se aprueba el calendario escolar para el curso 2021/22 en los centros docentes sostenidos con fondos públicos en la Comunidad Autónoma de Galicia.

 

Calendario básico de actividades do centro - 2020-21 - v.21.10.02

 

 

 

Web compatible co navegador Mozilla Firefox