CMUS VIVEIRO

Materias impartidas

Acordeón

Análise

Baixo eléctrico

Banda

Canto

Clarinete

Contrabaixo

Conxunto

Coro

Educación auditiva e vocal

Frauta traveseira

Fundamentos de composición

Gaita

Guitarra

Guitarra eléctrica

Harmonía

Historia da música

Linguaxe musical

Música de cámara

Novas tecnoloxías

Orquestra

Percusión

Piano

Piano complementario

Repentización e acompañamento

Saxofón

Trombón

Trompa

Trompeta

Tuba

Viola

Violín

Violonchelo