CMUS VIVEIRO

Currículo de Canto

 

GRAO PROFESIONAL

1º CURSO DE CANTO GRAO PROFESIONAL

• Canto (1 hora semanal)

Canto - Programación

• Linguaxe musical (2 horas semanais)

Linguaxe musical - Programación

• Coro (1 hora semanal)

Coro - Programación

• Idiomas aplicados ao canto (1,5 horas semanais)

Idiomas aplicados ao Canto - Programación

 

2º CURSO DE CANTO GRAO PROFESIONAL

• Canto (1 hora semanal)

Canto - Programación

• Linguaxe musical (2 horas semanais)

Linguaxe musical - Programación

• Coro (1 hora semanal)

Coro - Programación

• Idiomas aplicados ao canto (1,5 horas semanais)

Idiomas aplicados ao Canto - Programación

 

3º CURSO DE CANTO GRAO PROFESIONAL

• Canto (1 hora semanal)

Canto - Programación

• Harmonía (2 horas semanais)

Harmonía - Programación

• Música de cámara (1 hora semanal)

Música de cámara de Canto - Programación

• Idiomas aplicados ao canto (1 hora semanal)

Idiomas aplicados ao Canto - Programación

• Piano complementario (0,5 horas semanais)

Piano complementario - Programación

 

4º CURSO DE CANTO GRAO PROFESIONAL

• Canto (1 hora semanal)

Canto - Programación

• Harmonía (2 horas semanais)

Harmonía - Programación

• Música de cámara (1 hora semanal)

Música de cámara de Canto - Programación

• Idiomas aplicados ao canto (1 hora semanal)

Idiomas aplicados ao Canto - Programación

• Piano complementario (0,5 horas semanais)

Piano complementario - Programación

• Historia da música (2 horas semanais)

Historia da música - Programación

 

5º CURSO DE CANTO GRAO PROFESIONAL

• Canto (1 hora semanal)

Canto - Programación

• Análise (2 horas semanais)

Análise - Programación

• Música de cámara (1 hora semanal)

Música de cámara de Canto - Programación

• Idiomas aplicados ao canto (1,5 horas semanais)

Idiomas aplicados ao Canto - Programación

• Piano complementario (0,5 horas semanais)

Piano complementario - Programación

• Historia da música (2 horas semanais)

Historia da música - Programación

 

6º CURSO DE CANTO GRAO PROFESIONAL

• Canto (1 hora semanal)

Canto - Programación

• Análise (2 horas semanais)

Análise - Programación

• Música de cámara (1 hora semanal)

Música de cámara de Canto - Programación

• Idiomas aplicados ao canto (1,5 horas semanais)

Idiomas aplicados ao Canto - Programación

• Piano complementario (0,5 horas semanais)

Piano complementario - Programación

• Itinerario (1 hora semanal)

Fundamentos de composición - Programación

Fundamentos de pedagoxía - Programación

Interpretación

• Optativa (1 hora semanal)

Coro - Programación

Improvisación - Programación