Skip to Content

SESIÓN GRATUITA DE MÚSICA E MOVEMENTO PARA NENOS DE ENTRE 5 E 6 ANOS (CLICK PARA ACCEDER)

Submissions for this form are closed.

                                         

Tal como demostran numerosos estudos científicos, a educación musical desenrola numerosas e importantes capacidades e valores para a educación integral dos alumnos, entre eles: 

 • Concentración.
 • Memoria.
 • Creatividade.
 • Psicomotricidade.
 • Traballo en equipo.
 • Valores de cooperación.
 • Esforzo.
 • Preserveranza.
 • Superación persoal.
 • Fomento da autoestima e autoconfianza.   

Tamén cabe recordar que desenvolven as 7 competencias claves incluidas no actual currículo educativo:

1º. Comunicación lingüística (CCL).

2º. Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT).

3º. Competencia dixital (CD).

4º. Aprender a aprender (CAA).

5º. Competencias sociais e cívicas (CSC).

6º. Sentido da iniciativa e espíritu emprendedor (CSIEE).

7º. Conciencia e expresións culturais (CCEC).

A sesión de música e movemento que organiza o Conservatorio Profesional/Escola de Música de Tui, que é totalmente gratuíta, realizarase o próximo xoves 16 de setembro, en horario de tarde (horario de 17:00 a 19:00). Os alumnos de entre 5 e 6 anos participarán nunha actividade de acercamento á música dende un punto de vista totalmente lúdico baseado no xogo, baile e canto (Música e Movemento).

A inscrición para estas actividades poderá realizarse ata o mércores 15 de setembro (inclusive):

 1. A través do seguinte formulario web.
 2. Imprimindo a solicitude correspondente do anexo inferior, sacándolle unha foto e enviandoa por whatsapp ao 687249957 ou por email ao: cmus.profesional.tui@edu.xunta.es
 3. De xeito telefónico chamando ao 986-60-44-04 / 687249957 en horario de oficina:

                                                 ​​de 9:00 a 13:30 hs. e de 16:00 a 21:00 hs.

            

ANEXO:

Inscrición Música e Movemento (5 e 6 anos) (Click para descargar o arquivo.

 

FORMULARIO WEB DE INSCRICIÓNwebform | by Dr. Radut