HORARIOS DAS CLASES GRUPÁIS NO CONSERVATORIO PROFESIONAL