PRAZAS VACANTES POR ESPECIALIDADE PARA A PROBA DE ACCESO A CURSOS INTERMEDIOS DO GRAO PROFESIONAL PARA O CURSO 2020-2021