FUNCIONAMENTO DO CENTRO MENTRES DURE O PERÍODO DE CONFINAMENTO (Actualizado: Comezo para o curso 2020/21)