IV Aula Internacional de Saxofón

IV Aula Internacional de Saxofón (Formulario de Inscrición Online)

Nome do Alumno

Apelidos do Alumno

Idade do Alumno

DNI do Alumno

Centro de formación musical no que o alumno asiste na actualidade

Grao elemental, Profesional, superior ou equivalentes

Teléfono de Contacto Principal

Activo ou Oínte

Clase con Kyle Horst, con Rafa Yebra ou cós dous. No caso de alumno oínte, prema na opción de "oínte"

Repertorio que desexa traballar no curso

Comprobante de pago das taxas para o curso (arquivos admitidos: "pdf" ou "jpg")