Empresa e iniciativa emprendedora (exame parcial - CM distancia)

Data: 
11/05/2020
Lugar: 
Salón de actos
Horario: 
16.00 - 17.00

Javier Donesteve Varela de Limia