Servizos socioculturais e á comunidade

29-05-2020
Posto:
integrador/a social
Data límite recepción C.V.:
29-05-2020
Empresa:
Asociación de Persoas Xordas de Pontevedra
05-02-2020
Posto:
Atención a persoa dependente en domicilio
Data límite recepción C.V.:
Empresa:
Particular
16-01-2020
Posto:
Coidador/a
Data límite recepción C.V.:
Empresa:
Particular
11-12-2019
Posto:
Elaboración de plans de igualdade
Data límite recepción C.V.:
Empresa:
Confederación de empresarios de Galicia
24-10-2019
Posto:
Atención á dependencia en residencia de maiores.
Data límite recepción C.V.:
Empresa:
Ballesol
27-09-2019
Posto:
Auxiliar de axuda a domicilio
Data límite recepción C.V.:
Empresa:
GALÁUREA