try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
">
Someso 6, 15008 A Coruña Tfno: 881880001

Dinamización de idiomas

Posta en marcha das actividades de conversa para o alumnado e profesorado do CIFP Someso.