try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
">
Someso 6, 15008 A Coruña Tfno: 881880001

OFERTA FORMATIVA DE CICLOS MEDIOS PARA O CURSO 2018-2019.

 Xúntase a oferta de ciclos formativos de GRADO MEDIO polo réxime ORDINARIO, por curso completo en modalidade presencial, para o curso 2018/19

 CÓDIGO

CICLO FAMILIA PRAZAS CURRÍCULO
 CICLOS LOE.  
CMIMP01 ESTÉTICA E BELEZA
 
 22   Enlace
 CMFME01 MECANIZADO.
   22 Enlace
 CMFME02 SOLDADURA E CALDEIRARÍA. 
 22 Enlace 
 CMTMV01 CARROZARÍA.    22  Enlace 
 CMTMV02 ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓBILES.     22 Enlace 
CMMAM01 CARPINTARÍA E MOBLE. 22 Enlace
CMIMP02 PEITEADO E COSMÉTICA CAPILAR. 22 Enlace

 

Xúntase a oferta de ciclos formativos de GRADO MEDIO polo réxime MODULAR,  en modalidade presencial, para o curso 2018/2019.

 

 CÓDIGO

CICLO FAMILIA PRAZAS CURRÍCULO
  CICLOS LOE.   
 ZMFME02

SOLDADURA E CALDEIRARÍA. 

Ofértanse tódolos módulos do ciclo.

Horario previsto

   22  Enlace
ZMTMV02

ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓBILES.

Ofértanse tódolos módulos do ciclo.

Horario previsto

  22 Enlace
ZMFME01

MECANIZADO.

Ofértanse tódolos módulos do ciclo.

Horario previsto

22 Enlace
ZMMAM02

INSTALACIÓN E AMOBLAMENTO.

Módulos ofertados.

MP0542 Control de almacen.

MP0779 Instalacións de estructuras de madeira.

MP0780 Instalación de carpintaría.

MP0781 Instalacións de moblaxe.

MP0538 Materiais en carpintaría e moble.

Horario previsto

22 Enlace
ZMIMP02

PEITEADO E COSMÉTICA CAPILAR.

Ofértanse tódolos módulos do ciclo.

Horario previsto

22  Enlace
ZMEOC01

CONSTRUCIÓN.

Módulos ofertados.

MP0995 Construccion.

MP1004 Cubricións.

MP0997 Fabricas.

MP1000 Formigón armado.

MP1005 Impermeabilizacións.

MP0996 Interpretación de planos de construcción.

MP1001 Organización de traballos de construcción.

Horario previsto

22 Enlace
AdjuntoTamaño
FM 18-19.pdf13.19 KB
IMP 18-19.pdf19.02 KB
TMV 18-19.pdf17.16 KB
MAM 18-19.pdf8.54 KB
MCO.pdf7.34 KB