try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
">
Someso 6, 15008 A Coruña Tfno: 881880001

OFERTA FORMATIVA DE CICLOS MEDIOS PARA O CURSO 2017-2018.

 Xúntase a oferta de ciclos formativos de GRADO MEDIO polo réxime ORDINARIO, por curso completo en modalidade presencial, para o curso 2017/18

 CÓDIGO

CICLO FAMILIA PRAZAS CURRÍCULO
 CICLOS LOE.  
CMIMP01 ESTÉTICA E BELEZA
 
 22   Enlace
 CMFME01 MECANIZADO.
   22 Enlace
 CMFME02 SOLDADURA E CALDEIRARÍA. 
 22 Enlace 
 CMTMV01 CARROZARÍA.    22  Enlace 
 CMTMV02 ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓBILES.     22 Enlace 
CMMAM01 CARPINTARÍA E MOBLE. 22 Enlace
CMIMP02 PEITEADO E COSMÉTICA CAPILAR. 22 Enlace

 

Xúntase a oferta de ciclos formativos de GRADO MEDIO polo réxime MODULAR,  en modalidade presencial, para o curso 2017/2018.

 

 CÓDIGO

CICLO FAMILIA PRAZAS CURRÍCULO
  CICLOS LOE.   
 ZMFME02

SOLDADURA E CALDEIRARÍA. 

Ofértanse tódolos módulos do ciclo.

Horario previsto grupo 1.

Horario previsto grupo 2.

   22  Enlace
ZMTMV02

ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓBILES.

Ofértanse tódolos módulos do ciclo.

Horario previsto grupo 1.

Horario previsto grupo 2.

  22 Enlace
ZMFME01

MECANIZADO.

Ofértanse tódolos módulos do ciclo.

Horario previsto grupo 1

Horario previsto grupo 2

22 Enlace
ZMMAM02

INSTALACIÓN E AMOBLAMENTO.

Oférta parcial de módulos do ciclo.

Horario previsto grupo1.

Horario previsto grupo2.

22 Enlace
ZMIMP02

PEITEADO E COSMÉTICA CAPILAR.

Ofértanse tódolos módulos do ciclo.

Horario previsto grupo 1

Horario previsto grupo 2

22  Enlace
ZMEOC01

CONSTRUCIÓN.

Módulos ofertados.

MP1003 Sollados, azulexados.

MP1002 Obras urbanización.

MP0998 Revestimentos.

MP0999Encofrados.

Horario previsto

22 Enlace