try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
">
Someso 6, 15008 A Coruña Tfno: 881880001

OFERTA FORMATIVA DE CICLOS MEDIOS PARA O CURSO 2019-2020.

 Xúntase a oferta de ciclos formativos de GRADO MEDIO polo réxime ORDINARIO, por curso completo en modalidade presencial, para o curso 2019/20

 CÓDIGO

CICLO FAMILIA PRAZAS CURRÍCULO
 CICLOS LOE.  
CMIMP01 ESTÉTICA E BELEZA
 
 22   Enlace
 CMFME01 MECANIZADO.
   22 Enlace
 CMFME02 SOLDADURA E CALDEIRARÍA. 
 22 Enlace 
 CMTMV01 CARROZARÍA.    22  Enlace 
 CMTMV02 ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓBILES.     22 Enlace 
CMMAM01 CARPINTARÍA E MOBLE. 22 Enlace
CMIMP02 PEITEADO E COSMÉTICA CAPILAR. 22 Enlace

 

Xúntase a oferta de ciclos formativos de GRADO MEDIO polo réxime MODULAR,  en modalidade presencial, para o curso 2019/2020.

 

 CÓDIGO

CICLO FAMILIA PRAZAS CURRÍCULO
  CICLOS LOE.   
 ZMFME02

SOLDADURA E CALDEIRARÍA. 

Ofértanse tódolos módulos do ciclo.

Horario previsto

   22  Enlace
ZMTMV02

ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓBILES.

Ofértanse tódolos módulos do ciclo.

Horario previsto

  22 Enlace
ZMFME01

MECANIZADO.

Ofértanse tódolos módulos do ciclo.

Horario previsto

22 Enlace
ZMMAM02

INSTALACIÓN E AMOBLAMENTO.

Módulos ofertados.

MP0539 Solucions constructivas.

MP0540 Operacións de carpintaría.

MP0541 Operacións de moblaxe.

MP0778 Planificación da instalación.

Horario previsto

22 Enlace
ZMIMP02

PEITEADO E COSMÉTICA CAPILAR.

Ofértanse tódolos módulos do ciclo.

Horario previsto

22  Enlace
ZMEOC01

CONSTRUCIÓN.

Módulos ofertados.

MP0999 Encofrados.

MP1003 Solados e azulexados.

MP0998 Revestimentos.

MP1002 Obras de urbanización..

Horario previsto

22 Enlace
AdjuntoTamaño
ZEV.pdf17.89 KB
ZMP.pdf16.31 KB
ZMS.pdf17.72 KB
MCO.pdf14.2 KB
ZMM.pdf17.69 KB
ZMIA.pdf15.61 KB