try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
">
Someso 6, 15008 A Coruña Tfno: 881880001

SECCIÓNS BILINGÜES Curso 2018-19

 

SECCIÓNS BILINGÜES  INGLÉS
 CURSO  CICLO MÓDULO PROFESORADO

SUPERIOR

CONSTRUCIÓNS METÁLICAS

 

MP0246 Deseño Construccións Metálicas

 

Dona Josefina Yáñez García

SUPERIOR

CONSTRUCIÓNS METÁLICAS

MP0247 Definición de Procesos de Construccións Metálicas

 

Don José Luis Souto Otero
 1º  

SUPERIOR

PROGRAMACIÓN DA PRODUCIÓN EN FABRICACIÓN MECÁNICA

 Formación e Orientación Laboral (FOL)

 Dona Inmaculada Mª Fernández Y Teijeiro

 

Interpretacion gráfica

 

 Don Fernando Roman Freire

 

Definicion de procesos de construcións

 

Don Jose Luis Souto Otero

 

 

SECCIÓNS BILINGÜES ITALIANO (SUSPENDIDAS TEMPORALMENTE)
 CURSO  CICLO MÓDULO PROFESORADO
 2º

 MEDIO

MECANIZADO

Empresa e iniciativa emprendedora (EIE)

Dona Inmaculada Mª Fernández Y Teijeiro

SUSPENDIDA TEMPORALMENTE

 2º

 SUPERIOR

PROGRAMACIÓN DA PRODUCIÓN EN FABRICACIÓN MECÁNICA

 Empresa e iniciativa emprendedora (EIE)

 Dona Inmaculada Mª Fernández Y Teijeiro

SUSPENDIDA TEMPORALMENTE