try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
">
Someso 6, 15008 A Coruña Tfno: 881880001

SECCIÓNS BILINGÜES CURSO 2016/17

 

SECCIÓNS BILINGÜES  INGLES
 CURSO  CICLO MÓDULO PROFESORADO
 1º

SUPERIOR

Organizacion e control de obras de construccion

Empresa e iniciativa emprendedora  Dona María Sanz Vázquez
 1º  

 SUPERIOR

PROGRAMACIÓN DA PRODUCIÓN EN FABRICACIÓN MECÁNICA

 Formación e Orientación Laboral (FOL)

 Dona Inmaculada Mª Fernández Y Teijeiro

 

Interpretacion gráfica  Don Fernando Roman Freire
Definicion de procesos de construccions Don Jose Luis Souto Otero

 

 

SECCIÓNS BILINGÜES ITALIANO
 CURSO  CICLO MÓDULO PROFESORADO
 2º

 MEDIO

MECANIZADO

Empresa e iniciativa emprendedora (EIE)

Dona Inmaculada Mª Fernández Y Teijeiro
 2º

 SUPERIOR

PROGRAMACIÓN DA PRODUCIÓN EN FABRICACIÓN MECÁNICA

 Empresa e iniciativa emprendedora (EIE)

 Dona Inmaculada Mª Fernández Y Teijeiro