Omitir categorías de curso

Omitir cursos dispoñíbeis

Cursos dispoñíbeis

Escriba un pequeno parágrafo que explique en que consiste o curso de forma concisa e atraente.
Desenvolvemento de proxectos de obras lineais. Semipresencial
Levantamentos topográficos. Modular.
Carnés Profesionais: Guindastres
Definición de procesos de mecanizado, conformación e montaxe
Mecanizado por control numérico. CMM2

Fol pendientes de Nuria Couceiro

EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA_BEGOÑA CASTRO

FORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL_BEGOÑA CASTRO

EMPRESA E INICIATIVA EMPRENDEDORA MODULAR

Módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora - Ciclo Medio. Italiano
Módulo de Formación y orientación laboral Ciclo Medio
Módulo Empresa e iniciativa emprendedora. Ciclo Superior. Bilingüe inglés
Módulo de Formación y orientación laboral para Ciclo Superior FOL - BILINGÜE INGLÉS


Curso de apoyo a las actividades lectivas de aula


Curso de apoyo a las actividades de aula

En este curso vamos a aprender a crear un sitio web con Google Sites que es una herramienta de Google.

Curso para facer probas de Luis Miguel Barreiros Ares
Curso para facer probas de José Bueno Díaz
Curso para facer probas de Begoña Castro Rodríguez
Curso para facer probas de Inmaculada Fernández
Curso para facer probas de Antón González Diz
Curso para facer probas de Mónica Pacios Ulloa
Curso para facer probas de Lorena Yebra Fernández
Curso para facer probas de Eliseo León González