Inicio de sesión: acceso

Xefaturas de departamento

Xefes de departamento 2016-17

ÁREA DE FORMACIÓN:

Enerxía e auga: Carlos Lamela Pazos

Fabricación mecánica: Ubaldo Costas Piñeiro

Instalación e mantemento: Luis Montenegro Criado

Madeira, moble e cortiza: J. Benito Rodríguez Domínguez

Transporte e mantemneto de vehículos: Juan José Corral López

F.O.L. (Formación e Orientación Laboral): José Ramón Gómez Costas 

Dinamización de idiomas: Asuncion González Cabaleiro

Coordinacións:

Biblioteca: Maria José Fernández Ferro 

Dinamización da lingua galega: Elsa Gago Solla

 

ÁREA DE CALIDADE, INNOVACIÓN E RELACIÓN CON EMPRESAS:

Información e orientación profesional: Pilar Ferrín Tamayo

Calidade e innovación: José Manuel González Pazos

Acreditación e probas: Alejandro López Pereiras

Relación con empresas: José Luis Comesaña Fernández

Coordinacións:

Emprendemento: Maria Isabel Castro Rodríguez

Innovación e Formación: Gema Baquero Villaverde

Programas internacionais: Asunción González Cabaleiro

TIC (Técnicas da Información e Comunicación): Félix Martínez García

Distribuir contido