Inicio de sesión: acceso

Sistema de Suxestións e Queixas

Formulación de suxestión, queixa, etc.

Pódese baixar o impreso (word), cubrir no ordenador e enviar por correo a xescal.cifp.paz.andrade@edu.xunta.es 

 

Ou para entregalo directamente: baixar e imprimir o impreso (pdf), cubrir e introducir na caixa habilitada no mostrador de secretaría. 

Indicacións do Sistema SQ

Suxestións, Queixas e Reclamacións (SQR)

Os criterios definidos pola dirección do CIFP para o tratamento das SQR son:

  • Suxestión: idea que se lle aporta á dirección do CIFP con ánimo construtivo para a súa mellora.
  • Queixa: mostra de insatisfacción sobre aspectos nos que a dirección do CIFP non ten contraídos compromisos debidos ao SXC ou legais.
  • Reclamación: xestionaranse segundo a LEI 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común. A vía para estas reclamacións non será a do buzón de suxestións e queixas, se non que se comunicarán por rexistro segundo as normas aplicables indicadas anteriormente.

Recollida de datos

O alumnado, persoal interno e outras persoas interesadas deberán presentar as súas suxestións ou queixas a través da páxina web ou por escrito, podendo empregar o modelo:

MD.82.CLI.11 Informe de Suxestións e Queixas (pdf)

MD.82.CLI.11 Informe de Suxestións e Queixas (word)

depositándoo na caixa colocada no centro para tal fin, ou a través do correo electrónico indicado abaixo.

A persoa responsable de calidade do centro mantén un seguimento a través da Listaxe de Suxestións e Queixas, formando un rexistro cos seguintes campos, como mínimo:

  • Número de informe.
  • Data de entrada.
  • Data de resposta.
  • Asunto.
  • Natureza.
  • Número de non conformidade asociada, se procede. 

Presentación e tramitación

A través do departamento de calidade. Correo: xescal.cifp.paz.andrade@edu.xunta.es

Distribuir contido