Inicio de sesión: acceso

Catálogo de cursos, CMFME02 Soldadura e caldeiraría, CMIMA01 Instalacións frigoríficas e de climatización, CMMAM01 Carpintaría e moble, CMTMV01 Carrozaría, CMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles, CSENA02 Enerxías renovables, CSFME02 Construcciones metálicas, CSFME03 Deseño en fabricación mecánica, CSIMA02 Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos, CSMAM01 Deseño e amoblamento, CSTMV01 Automoción, Familia profesional de Enerxía e Auga, Familia profesional de Fabricación mecánica, Familia profesional de Instalación e Mantemento, Familia profesional de Madeira, moble e cortiza, Familia profesional de Transporte e Mantemento de Vehículos, FOL, Formación Profesional, ZMFME02 Soldadura e caldeiraría (adultos), ZMIMA01 Instalacións frigoríficas e de climatización (adultos), ZMIMA02 Instalacións de producción e calor (adultos), ZMMAM02 Instalación e amoblamento (oferta parcial adultos), ZMTMV02 Electromecánica de vehículos automóbiles (adultos), ZSENA01 Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica (adultos), ZSENAO1 Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica (A distancia), ZSTMV01 Automoción (adultos)

CONVOCATORIA ANUAL DE ERASMUS + 2016/17: PROFESORADO FORMACIÓN PROFESIONAL -CICLOS MEDIOS PROYECTO KA102 2016-1-ES01-KA102-024869 "Next Station: Improving Professional Skills in Galicia" 2016-2018, -

CONVOCATORIA ANUAL DE ERASMUS + 2016/17:

PROFESORADO FORMACIÓN PROFESIONAL -CICLOS MEDIOS

PROYECTO KA102 2016-1-ES01-KA102-024869

"Next Station: Improving Professional Skills in Galicia" 2016-2018,

O profesorado pode facer a mobilidade para: observar a forma de traballo nun

centro educativo o ben nunha empresa da súa especialidade. Tamén pode ser unha

combinación das dúas. Poderían impartir docencia, PERO NON RECIBIR NINGÚN

TIPO DE DOCENCIA OU FORMACIÓN EN CURSOS.

CONVOCATORIA ANUAL DE ERASMUS + 2016/17: MOBILIDADES DE PERSOAL EDUCACIÓN SUPERIOR:CICLOS SUPERIORES :PROXECTO QUE SE SOLICITARÁ EN FEBRERO PARA O CURSO 2017/18

CONVOCATORIA ANUAL DE ERASMUS + 2016/17:

MOBILIDADES DE PERSOAL EDUCACIÓN SUPERIOR:CICLOS

SUPERIORES

PROXECTO QUE SE SOLICITARÁ EN FEBRERO PARA O CURSO 2017/18

O PERSOAL pode facer a mobilidade para: observar a forma de traballo nun

centro educativo o ben nunha empresa da súa especialidade. Tamén pode ser unha

combinación das dúas. Poderían impartir docencia, PERO NON RECIBIR NINGÚN

TIPO DE DOCENCIA OU FORMACIÓN EN CURSOS.

- O PERSOAL ten que preparar o“Acuerdo de prácticas” có socio de acollida e que

CONVOCATORIA ERASMUS PLUS FORMACIÓN PROFESIONAL CURSO 2016/17

ABERTO O PRAZO PARA SOLICITAR MOBILIDADES DE PRÁCTICAS NO ESTRANXEIRO PARA ALUMNOS DE CICLO MEDIO DENTRO DO PROXECTO:

Next Station:Improving Professional Skills in Galicia"

MODALIDADES: 

-PRACTICAS PARA TITULADOS QUE REMATARON EN DECEMBRO

PERIODO DE REALIZACIÓN: MAYO-OUTUBRO (6 MESES DE DURACIÓN)

-PRÁCTICAS DE FCT PARA PERIODO ABRIL-XUÑO (11 SEMANAS)

 

Selección do alumnado recen titulado dentro do programa: "Next Station:Improving Professional Skills in Galicia"

Rafael Dorado Alonso do Ciclo Medio de Soldadura e Calderería foi seleccionado para participar nunha modadlidade de recen titulados dentro do Programa Erasmus + de Formación Profesional

2016-1-ESO1-KA102-024869 Next Station:Improving Professional Skills in Galicia.

O importe da axuda para seis meses de prácticas como recen titulado en Finlandia é de 5164 euros máis 360 de axuda de transporte.

A empresa de acollida e Beam-Net Oy en Mieto, Finlandia.

COORDINACIÓN PROGRAMAS INTERNACIONAIS

Asunción González Cabaleiro

CURSO INICIACIÓN AL ALEMÁN PARA PERSONAL

CURSO DE INICIACIÓN AL ALEMÁN PARA PERSONAL INTERESADO VAYA O NO A PARTICIPAR EN MOVILIDADES DENTRO DE ERASMUS PLUS

DURACIÓN DE DOS MESES

COMIENZO: LUNES 18 DE ABRIL

LUNES Y MARTES DE 14.00 A 15.00

IMPARTIDO POR SARAH SKURTH, PROFESORA EN PRÁCTICAS

LUGAR: CIFP V. PAZ ANDRADE- AULA 13

SUPLEMENTOS EUROPASS CICLOS SUPERIORES LOE EN INGLÉS

SUPLEMENTOS EUROPASS CICLOS SUPERIORES LOE EN INGLÉS

SUPLEMENTOS EUROPASS CICLOS SUPERIORES LOE EN ESPAÑOL

SUPLEMENTOS EUROPASS CICLOS SUPERIORES LOE EN ESPAÑOL

Distribuir contido