Inicio de sesión: acceso

PROBAS CERTIFICACIÓN ENSINANZAS DE IDIOMAS. CURSO 2016/17

Probas de certificación das ensinanzas de idiomas

Niveis convocados:

§ 

A2:  Básico  (alemán, árabe, español para estranxeiros, chinés, francés, galego, inglés, italiano, portugués, ruso, xaponés)

§ 

B1:  Intermedio  (alemán, árabe, chinés, español para estranxeiros, francés, galego, inglés, italiano, portugués, ruso, xaponés)

§ 

B2: Avanzado (alemán, árabe, español para estranxeiros, francés, galego, inglés, italiano, portugués, ruso, xaponés)

§ 

C1:  ( francés, galego, inglés, portugués)

 

Prazo de matrícula:   2O de marzo ao 6 de abril       

Podes atopar máis información AQUI