Inicio de sesión: acceso

Bolsa para titulados FP

Oferta de bolsa en Alcoa Inespal Coruña S.L para titulados en Formación Profesional  de grao medio ou superior pertencente a algunha das seguintes familias profesionais:

  • Edificación e obra Civil
  • Electricidade e electrónica
  • Enerxía e auga
  • Fabricación mecánica
  • Instalación e mantemento

 - Máis información