Inicio de sesión: acceso

CONVOCATORIA ANUAL DE ERASMUS + 2016/17: PROFESORADO FORMACIÓN PROFESIONAL -CICLOS MEDIOS PROYECTO KA102 2016-1-ES01-KA102-024869 "Next Station: Improving Professional Skills in Galicia" 2016-2018, -

CONVOCATORIA ANUAL DE ERASMUS + 2016/17:

PROFESORADO FORMACIÓN PROFESIONAL -CICLOS MEDIOS

PROYECTO KA102 2016-1-ES01-KA102-024869

"Next Station: Improving Professional Skills in Galicia" 2016-2018,

O profesorado pode facer a mobilidade para: observar a forma de traballo nun

centro educativo o ben nunha empresa da súa especialidade. Tamén pode ser unha

combinación das dúas. Poderían impartir docencia, PERO NON RECIBIR NINGÚN

TIPO DE DOCENCIA OU FORMACIÓN EN CURSOS.

- O profesorado ten que preparar o“Acuerdo de prácticas” có socio de acollida e

que estea firmado por esta, antes de ir a realizar a mobilidade.

- O prazo para realizar a movilidade e 06/2018

CRITERIOS DE SELECCIÓN:

 Calidade do Proxecto elaborado polo candidato (plan de actividades, destino,

empresa ou centro educativo e temporalización) –máximo 3 puntos-

 Competencias lingüísticas na lingua do país de destino. - máximo 3 puntos-

 Impacto: Posibilidade de aproveitamento polo resto da comunidade educativa,

outros alumnos, posibles empresas para mobilidade de futuro alumnado… -

máximo 2 puntos-

 Funcionario con destino definitivo no Centro. -máximo 2 puntos-

 Funcionario Interino con destino provisional.- máximo 1 punto-

PLAZO DE PRESENTACIÓN SOLICITUDES: 25 XANEIRO 2017

COORDINACIÓN PROGRAMAS EUROPEOS: asgon@edu.xunta.es

AdxuntoTamaño
CONVOCATORIA PERSONAL CM.pdf544.58 KB