Inicio de sesión: acceso

localización

 CIFP VALENTÍN PAZ ANDRADE  (ver mapa)

¿Como chegar? Saída 664 da estrada A-55 (altura do Meixoeiro), cara á estrada vella de Madrid.
 
CIFP VALENTÍN PAZ ANDRADE
Estrada vella de Madrid, 160
36214 VIGO
Tlf:  886110857
Fax: 886110878
Web: <http://www.edu.xunta.gal/centros/cifppazandrade>
Correo-e: <cifp.paz.andrade@edu.xunta.es>