Inicio de sesión: acceso

Programas Europeos

O CIFP Valentín Paz Andrade é un centro Erasmus dende o 2008, o que lle capacita para realizar mobilidades de alumnos de ciclos superiores de estudos e prácticas. Tamén podense realizar mobilidades de persoal docente e non docente para recibir formación e profesores para impartila ou invitar persoal de empresas estranxeiras para dala no noso centro.