Omitir noticias do sitio

Noticias do sitio

Imaxe de CIFP Valentín Paz Andrade
Concurso Eduemprende Idea 2020
por CIFP Valentín Paz Andrade - Sábado, 20 de Xuño do 2020, 00:29
 

Concurso Eduemprende Idea 2020

Publicada a Resolución do 20 de maio de 2020 pola que se dá publicidade ao Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras do concurso Eduemprende Idea 2020, dirixido ao alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes ...

Ler o resto deste tema
(153 palabras)
 

Omitir categorías de curso

Categorías de curso

01 (1)Omitir cursos dispoñíbeis

Cursos dispoñíbeis

Información para o profesorado. Rexistro de información documentada

Rexistro de documentación de cursos anteriores

Soporte didáctico do módulo de Procesos de montaxe de instalacións
Soporte didáctico do módulo de Xestión eficiente da auga en edificación. Curso 2015-16
Soporte didáctico do módulo de Xestión eficiente da auga en edificación. Curso 2014-15

Soporte didáctico do módulo MP0352 Configuración de Instalaciones Solares Térmicas, que se cursa en 1º CS Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica.

Soporte didáctico del módulo SOATNA

Soporte didáctico do módulo de Programación de sistemas automáticos

Soporte didáctico do módulo Programación da produción

Soporte didáctico del módulo de Diseño en fabricación mecánica

Soporte didáctico do módulo de Deseño de moldes para produtos poliméricos: Inyección, Extrusión, Moldeo por compresión, Termoconformado, Soplado, Rotomoldeo, Moldeo por colada.

Soporte didáctico do módulo Automatización da Fabricación

Soporte didáctico do módulo de Deseño de utensilios de procesamento de chapa e estampación

Soporte didáctico do proxecto final de Ciclo Superior de Deseño en Fabricación mecánica

Módulo orientado al desarrollo de profesionales que  ejerzan a su actividad en las empresas de montaje y mantenimiento de instalaciones térmicas y  de fluídos relacionadas con los subsectores de frío comercial, frío industrial y de climatización, tanto en el sector de edificación y obra civil como en el industrial.

Soporte didáctico do módulo de Montaxe e mantemento de instalacións frigoríficas industriais

Soporte didáctico do módulo de Montaxe e mantemento de instalacións de enerxía solar

Soporte didáctico do módulo de Técnicas de montaxe de instalacións

Soporte didáctico do módulo de Montaxe e mantemento de equipamentos de refrixeración comercial

Soporte didáctico do módulo de Montaxe e mantemento de instalacións frigoríficas industriais

Soporte didáctico del curso de operacións básicas de moblaxe

What do you want to do ?
New mail

Soporte didáctico do módulo de OPBMO MP0541TAM

Soporte didáctico do módulo de OPBCA-TAM, MP0540TAM

What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail
What do you want to do ?
New mail

Soporte didáctico do módulo de Materiais en carpintaría e moble

Soporte didáctico do módulo de Materiais en carpintaría e moble

Soporte didáctico do módulo de Solucións Construtivas

Soporte didáctico do módulo de Solucións constructivas en carpintaría e moble

Soporte didáctico do módulo de Documentación Técnica en carpintaría e moble

Soporte didáctico do módulo Materiais en carpintaría e moble

Soporte didáctico do módulo Planificación da instalación

Soporte didáctico do módulo Solucións Construtivas

Soporte didáctico do módulo Control de almacénSoporte didáctico do módulo de Representación en carpintaría e moble. Curso 2015-16
Soporte didáctico do módulo de Representación en carpintaría e moble. Curso 2014-15

Soporte didáctico do módulo de Xestión da produción en carpintaría e moble

Soporte didáctico do módulo de Desenvolvemento de produto en carpintaría e moble

Planificación,selección de recursos e orzamentos para a instalación de carpintería e moble

Soporte didáctico do módulo Operacións básicas de moblaxe.

Soporte didáctico do módulo Instalación de carpintaría

Soporte didáctico do módulo Instalación de moblaxe

Soporte didáctico do módulo de Amovibles


Soporte didáctico do módulo Elementos Fixos

Soporte didáctico do modulo de embelecemento desuperficies

Soporte didáctico do módulo de Elementos amovibles
Soporte didáctico do módulo de Mecanizado básico
Soporte didáctico do módulo de Preparación de superficies

Soporte didáctico módulo de Sistemas de Seguridade e Confortabilidade

Soporte didáctico do módulo de Motores

Soporte didáctico do módulo Sistemas de transmisión e freada. Curso 2019-2020

Soporte didáctico do módulo de Xestión e loxística do Mantemento de vehículos    

Soporte didáctico do módulo Estruturas do vehículo.

Soporte didáctico do módulo de Sistemas de transmisión de forzas e trens de rodaxe

Soporte didáctico do módulo de Técnicas de comunicación e de relacións

Soporte didáctico do módulo de Proxecto en automoción

Soporte didáctico do módulo de Xestión e Loxística.
Soporte didáctico do módulo Estruturas do vehículo

Soporte didáctico do módulo de Técnicas de comunicación e de relacións
Soporte didáctico do módulo de Xestión e loxística do Mantemento de vehículos