Coordinación de TIC

Coordinación de TIC

Nesta coordinación recaen as seguintes funcións:

a. Colaborar na implantación, no desenvolvemento e no mantemento dos recursos tecnolóxicos do centro, e nos programas de formación do profesorado.

b. Fomentar a participación do profesorado do centro na creación de proxectos e actividades de I+D+I, co uso das novas tecnoloxías e a súa difusión no centro.

Distribuir contido