Coordinación de Programas internacionais

APERTURA DO PROCESO DE INSCRICIÓN PARA BECAS ERASMUS + E CONVOCATORIA DE CHARLAS INFORMATIVAS

Dende o próximo mércores 02 de novembro e ata o venres 9 de novembro estará aberto o prazo de inscrición para os estudantes que desexen obter unha beca de mobilidade Erasmus +, ben para facer a FCT no estranxeiro ou para facer prácticas nalgún dos países asociados unha vez rematen o Ciclo.

ATENCIÓN: NOVA MOBILIDADE ERASMUS PARA CICLO SUPERIOR

OUTORGASE OUTRA MOBILIDADE PARA CICLO SUPERIOR

O CIFP Manuel Antonio outorga no grupo de Ciclo Superior unha mobilidade máis das asignadas cando se publicou o listado definitivo. As bases de selección recollen esta posibilidade no apartado 3.5 e modificase o listado na forma anteriormente prevista.

Pola renuncia da alumna que ocupaba o posto primeiro no listado de reserva. Esta mobilidade correspÓndelle ao alumno:

JONATAN FONTÁN GÓMEZ

Con esta mobilidade rematase co listado de reserva.

PROCESO DE SELECCIÓN BENEFICIARIOS DE MOBILIDADES CON BECA ERASMUS+ 2015: NOVA MOBILIDADE NO GRUPO DE CS QUE SE LLE ASIGNA Á ALUMNA NO 1º POSTO DO LISTADO DE RESERVA.

Outorgase unha mobilidade mais das asignadas cando se publicou o listado definitivoe lle corresponde a alumna que ocupa o 1º posto no listado de reserva: Rebeca Rocha Muíños
Esta nova mobilidade foi concedida polo Consorcio de Educación Superior ao que pertence o CIFP Manuel Antonio.

REMATE DO PROCESO DE SELECCIÓN 2015 PARA MOBILIDADES ERASMUS+. RECURSOS

Contra o listado definitivo de alumnado beneficiario dunha mobilidade para prácticas no estranxeiro con beca Erasmus+ a realizares no período de FCT, e de conformidade coa (Lei 30/1992, artigo 107), poderase interpoñer recurso de alzada ante o organismo competente no plazo dun mes a contar a partires do día seguinte da publicaci

REMATE DO PROCESO DE SELECCIÓN 2015 PARA MOBILIDADES ERASMUS+

Unha vez resoltas as reclamacións, publícase o listado definitivo de alumnado beneficiario dunha mobilidade para prácticas no estranxeiro con beca Erasmus+ a realizar no período de FCT, ver adxuntos. 

 

 Logo
Logo
 

Logo

Logo
Logo
Logo
Logo 
  Logo   

 

 

Distribuir contido