Coordinación de Programas internacionais

REMATE DO PROCESO DE SELECCIÓN 2015 PARA MOBILIDADES ERASMUS+. RECURSOS

Contra o listado definitivo de alumnado beneficiario dunha mobilidade para prácticas no estranxeiro con beca Erasmus+ a realizares no período de FCT, e de conformidade coa (Lei 30/1992, artigo 107), poderase interpoñer recurso de alzada ante o organismo competente no plazo dun mes a contar a partires do día seguinte da publicaci

REMATE DO PROCESO DE SELECCIÓN 2015 PARA MOBILIDADES ERASMUS+

Unha vez resoltas as reclamacións, publícase o listado definitivo de alumnado beneficiario dunha mobilidade para prácticas no estranxeiro con beca Erasmus+ a realizar no período de FCT, ver adxuntos. 

LISTADO PROVISIONAL DE ESTUDANTES SELECCIONADOS PARA MOBILIDADE CON BECA ERASMUS+ EN FCT

Publicase o listado provisional de estudantes seleccionados de ciclo superior e de ciclo medio, de réxime ordinario e de persoas adultas, consultar adxuntos. 
Ábrese prazo de reclamación ao listado provisional dende o día 3 ata o 16 de decembro, ambos incluidos, consultar o adxunto.
No taboleiro do CIFP publicouse ademais o listado coas puntuacións finais do proceso do alumnado que asistiu a entrevista.

Puntuación pendente da FASE 1

 Publicouse no taboleiro do CIFP  a puntuación da FASE 1 do alumno Jesús Laso Villar. Non pasa á fase 2 polo que non hai cambios no proceso.

Alumnado de CM E ZM que pasa á fase 2. Convocatoria para a entrevista.

 

 Logo
Logo
 

Logo

Logo
Logo
Logo
Logo 
  Logo   

 

 

Distribuir contido