Depto. de Acreditación e probas

INFORMACIÓN XERAL. Horario e atención do Departamento de Acreditación de Competencias

CORREO DEPARTAMENTO: acreditacion.cifp.manuel.antonio@edu.xunta.gal

TELÉFONO DIRECTO:  886 120738

O horario de atención a interesados, do Departamento de Acreditación de competencias para este curso 2020/2021, é o seguinte:

 

  LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES
08:40 - 09:40                                                                                                                               
09:40 - 10:40          
10:40 - 11:40      XD ACREDIT   XD ACREDIT  
           
12:00 - 13:00        XD ACREDIT  
13:00 - 14:00      XD ACREDIT  XD ACREDIT  
14:00 - 15:00      XD ACREDIT   XD ACREDIT  
           
15:20 - 16:20  XD ACREDIT         
16:20 - 17:20 XD ACREDIT        
17:20 - 18:20 XD ACREDIT        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para máis información sobre o proceso de acreditación de competencias: 

http://www.edu.xunta.es/fp/acreditacion

Acreditación de competencias. Publicación das datas de reunión de grupo

No ficheiro adxunto publícanse as datas das reunións de grupo para o incio da fase de asesoramiento do procedemento de Acreditación de competencias  

Os candidato/as accedendo ao seu expediente, atoparán a convocatoria á reunión de asesoramento e deberán confirmar a súa recepción e conformidade, o que serverá de comunicación ao asesor ou asesora.

Recordade que a  reunión é obrigatoria, e a falta de asistencia inxustificada provocará a perda de condición de admitido/a ao procedemento. A xustificación deberá ser presentada no centro nos cinco días seguintes aos da sesión, por escrito e acompañada da documentación xustificativa.

Poderá consultar esta información  no seguinte enderezo  https://www.edu.xunta.es/acreditacion/

Acreditación de competencias. Listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas. Convocatoria 2020

Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas e de persoas excluídas por non cumprir os requisitos para participar no procedemento de acreditación de competencias profesionais da convocatoria 2020.

Prazo para realizar un recurso de alzada: do 13 de xuño ao 12 de xullo de 2020, ambos os dous incluídos.

 

Listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas no CIFP Manuel Antonio

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria.

 

Máis información

Acreditación de competencias profesionais. Listaxes de solicitantes e das persoas que deben emendar a documentación.

Publicación das listaxes de solicitantes aptos para ser baremados, e das persoas que deben enmendar a documentación, no procedemento de Acreditación de competencias profesionais

Acreditación de competencias. Convocatoria 2020

Publicada a Orde do 29 de novembro de 2019 pola que se convoca o proceso de ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais (código de procedemento ED517B)

 

 Logo
Logo
 

Logo

Logo
Logo
Logo
Logo 
  Logo   

 

 

Distribuir contido