Depto. de Acreditación e probas

INFORMACIÓN XERAL. Horario e atención do Departamento de Acreditación de Competencias

CORREO DEPARTAMENTO: acreditacion.cifp.manuel.antonio@edu.xunta.gal

TELÉFONO DIRECTO:  886 120738

O horario de atención a interesados, do Departamento de Acreditación de competencias para este curso 2020/2021, é o seguinte:

 

  LUNS MARTES MÉRCORES XOVES VENRES
08:40 - 09:40                                                                                                                               
09:40 - 10:40          
10:40 - 11:40      XD ACREDIT   XD ACREDIT  
           
12:00 - 13:00        XD ACREDIT  
13:00 - 14:00      XD ACREDIT  XD ACREDIT  
14:00 - 15:00      XD ACREDIT   XD ACREDIT  
           
15:20 - 16:20  XD ACREDIT         
16:20 - 17:20 XD ACREDIT        
17:20 - 18:20 XD ACREDIT        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para máis información sobre o proceso de acreditación de competencias: 

http://www.edu.xunta.es/fp/acreditacion

Acreditación de competencias. Publicación das datas de reunión de grupo

No ficheiro adxunto publícanse as datas das reunións de grupo para o incio da fase de asesoramiento do procedemento de Acreditación de competencias  

Os candidato/as accedendo ao seu expediente, atoparán a convocatoria á reunión de asesoramento e deberán confirmar a súa recepción e conformidade, o que serverá de comunicación ao asesor ou asesora.

Recordade que a  reunión é obrigatoria, e a falta de asistencia inxustificada provocará a perda de condición de admitido/a ao procedemento. A xustificación deberá ser presentada no centro nos cinco días seguintes aos da sesión, por escrito e acompañada da documentación xustificativa.

Poderá consultar esta información  no seguinte enderezo  https://www.edu.xunta.es/acreditacion/

Acreditación de competencias. Listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas. Convocatoria 2020

Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas e de persoas excluídas por non cumprir os requisitos para participar no procedemento de acreditación de competencias profesionais da convocatoria 2020.

Prazo para realizar un recurso de alzada: do 13 de xuño ao 12 de xullo de 2020, ambos os dous incluídos.

 

Listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas no CIFP Manuel Antonio

Listaxe definitiva de persoas excluídas por non cumprir os requisitos da convocatoria.

 

Máis información

Acreditación de competencias profesionais. Listaxes de solicitantes e das persoas que deben emendar a documentación.

Publicación das listaxes de solicitantes aptos para ser baremados, e das persoas que deben enmendar a documentación, no procedemento de Acreditación de competencias profesionais

 

 Logo
Logo
 

Logo

Logo
Logo
Logo
Logo 
  Logo   

 

 

Distribuir contido