Depto. de Acreditación e probas

Convocatoria para acreditación de competencias 2018

Publicada a Orde do 29 de decembro de 2017 pola que se convoca o proceso de acredita­ción de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.

O prazo de presentación de solicitudes será desde o 10 de xaneiro ata o 2 de febreiro de 2018.

A solicitude de participación no procedemento farase empregando a aplicación infor­mática subministrada pola Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, que se atopa no enderezo http://www.edu.xunta.es/acreditacion. Esta aplicación estará activa a partir do 10 de xaneiro de 2018.

 - Consultar a orde de convocatoria

REUNIÓN GRUPAL ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONAIS

CICLO Data Hora de inicio Hora de finalización Lugar
COCIÑA E GASTRONOMÍA 21/04/2017 12:00 13:30

Aula 1º de Guías do

CIFP Manuel Antonio

EMERXENCIAS SANITARIAS 19/04/2017 17:00 19:00

Sala de xuntas

do CIFP Manuel Antonio

SERVIZOS EN RESTAURACIÓN 25/04/2017 16:00 17:00 Aulas de Turismo-Enfrente Conserxería do CIFP Manuel Antonio
FARMACIA E PARAFARMACIA 20/04/2017 16:30 17:30

Sala de xuntas

do CIFP Manuel Antonio

Publicación das listaxes provisionais de admitidos e excluídos.

Comunícase que hoxe día 10 de marzo, ás 11:00 horas foron publicadas as listaxes provisionais de admitidos e excluídos no portal educativo de formación profesional www.edu.xunta.es/fp/acreditacion

Reclamacións:
A partir de maná dia 11 de marzo e ata o mércores 15 de marzo, ambos incluídos segundo o establecido no DOG, abrirase un prazo para presentar reclamación ás listaxes provisionais polo que a aplicación abrirase para que os candidatos poidan xerar as reclamacións dende a aplicación e posteriormente presentalas na sede (ou mediante correo).

Listaxes

Excluídos por non achegar documentación válida suficiente

 

 Logo
Logo
 

Logo

Logo
Logo
Logo
Logo 
  Logo   

 

 

Distribuir contido