PATÓXENOS NA NEVEIRA

Aeromonas hydrophila, Listeria monocytogenes ou Yersinia enterocolotica son algúns dos patóxenos con máis capacidade para desenvolverse en alime