Sanidade

OFERTA DE TRABALLO DEPARTAMENTO DE SANIDADE Nº1/ 19-20

 SECTOR DE ACTIVIDADE: Ódontoloxía

 DESCRICIÓN DA OFERTA: Hixienista dental

LUGAR/LOCALIDADE: VIGO

PERSOA DE CONTACTO: Marta

FORMA DE CONTACTO: Enviar Curriculum a @: CUIDAMOSONRISAS@GMAIL.COM

OBSERVACIÓNS:

-        Xornada completa.

-        Valorase experiencia.

 

OFERTA DE TRABALLO DEPARTAMENTO DE SANIDADE Nº9 / 18-19

NOME DA EMPRESA: CLÍNICA NIMO

 SECTOR DE ACTIVIDADE:  Odontoloxía

 DESCRICIÓN DA OFERTA: 1 Hixienista Bucodental

 LUGAR/LOCALIDADE: NIGRÁN

PERSOA DE CONTACTO: Sara López

 FORMA DE CONTACTO: enviar curriculum a info@clinicanimo.com 

OBSERVACIÓNS: 40 horas semanais

OFERTA DE TRABALLO DEPARTAMENTO DE SANIDADE Nº8/18-19

NOME DA EMPRESA: CRISTINA TORRES

 SECTOR DE ACTIVIDADE:  Ódontoloxía

 DESCRICIÓN DA OFERTA: 1 Protésico dental para próteses fixas..

 LUGAR/LOCALIDADE: VIGO

PERSOA DE CONTACTO: Cristina

 FORMA DE CONTACTO: Teléfono: 661508881

 

 

 

 

OFERTA DE TRABALLO DEPARTAMENTO DE SANIDADE Nº7/18-19

SECTOR DE ACTIVIDADE:  Odontoloxía

DESCRICIÓN DA OFERTA: Auxiliar de clínica ou enfermería.

LUGAR/LOCALIDADE: TUI

PERSOA DE CONTACTO: Cristina

FORMA DE CONTACTO: @: dentaltui@gmail.com

OBSERVACIÓNS:

·    Xornada partida.

·    Persoa con capacidade de traballo, responsable e con aptitude positiva.

 

OFERTA DE TRABALLO DEPARTAMENTO DE SANIDADE Nº 6 /18-19

 

SECTOR DE ACTIVIDADE:  AUDIOPROTESISTA

DESCRICIÓN DA OFERTA: Audioprotesista.

LUGAR/LOCALIDADE:  TUI

PERSOA DE CONTACTO:   María

FORMA DE CONTACTO: @:  nuevaopticas@hotmail.com

 

OFERTA DE TRABALLO DEPARTAMENTO DE SANIDADE Nº5/18-19

 

NOME DA EMPRESA: GENERAL ÓPTICA, S.A.

 SECTOR DE ACTIVIDADE: Óptica

 DESCRICIÓN DA OFERTA: Audioprotesista

 LUGAR/LOCALIDADE: VIGO

PERSOA DE CONTACTO: Olga Rico

 FORMA DE CONTACTO: @: seleccion@general-optica.es, o tlfno.: 649839834.

OBSERVACIÓNS:

·       Vacante en xornada completa.

 

 

 

 Logo
Logo
Logo
 

Logo

Logo
Logo
Logo
Logo 
    

 

 

 

Distribuir contido