Sanidade

OFERTA DE TRABALLO DEPARTAMENTO DE SANIDADE Nº1/ 20-21

NOME DA EMPRESA: GENERAL OPTICA

SECTOR DE ACTIVIDADE:  Sanidade


DESCRICIÓN DA OFERTA:

- AUDIOPROTESISTA

 

LUGAR/LOCALIDADE:  Vigo


PERSOA DE CONTACTO:  Olga Rico Muñoz

 

FORMA DE CONTACTO: Enviar CV a @: olga.rico@general-optica.es

OBSERVACIÓNS:
Contrato de interin@ (duración aproximada de 6-7 meses), con unha xornada de 35 horas semanais.

 

 Logo
Logo
 

Logo

Logo
Logo
Logo
Logo 
  Logo   

 

 

Distribuir contido