Outras actividades

Visita dos alumnos de 1º de COMO a STL