Acreditación de competencias

Acreditación de competencias. Listaxes de solicitantes

Publicación das listaxes de solicitantes que non precisan emendar a documentación, solicitantes que precisan emendar a documentación ou solicitantes maiores de 25 anos que non xustifican a documentación agrupadas polo Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) sede de participación.

Listaxes

ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS: REUNIÓNS GRUPAIS

Fanse públicas as datas e lugares das reunións grupais.

PUBLICACIÓN DO DECRETO

PUBLICADA A ORDE POLA QUE SE CONVOCA O PROCESO DE ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONAIS. DOGA DO 8/01/16

PUBLICACIÓN RESULTADOS AVALIACIÓN

O día 10 de xullo foron comunicados os resultados do proceso de avaliación aos candidatos a través do seu expediente na aplicación informática www.edu.xunta.es/acreditacion

 

 

 
Logo
 
Logo
Logo
Logo
 
Logo
Logo
Logo
Logo
Distribuir contido