Acreditación de competencias

Próxima convocatoria 2019 para Acreditación de Competencias Profesionais no CIFP Manuel Antonio

Próximamente sairá publicada a orde da convocatoria de Acreditación de Competencias para 2019.

Acreditación de competencias: reunións grupais do proceso de asesoramento

 

Nome da sede

Código do ciclo

Nome do ciclo

Data

Hora de inicio

Hora de finalización

Lugar

 

CIFP Manuel Antonio

MHOT01

Cociña e gastronomía

17/04/2018

12:30

14:00

Aula 2º de GUIAT

CIFP Manuel Antonio

MHOT02

Servizos en restauración

17/04/2018

17:00

18:00

Aulas Turismo.

CIFP Manuel Antonio

MSAN01

Emerxencias sanitarias

17/04/2018

16:00

17:00

Sala de xuntas

CIFP Manuel Antonio

MSAN02

Farmacia e parafarmacia

19/04/2018

13:30

14:30

Aula de música

Acreditación de competencias: Publicación das listaxes de solicitantes aptos para ser baremados e de solicitantes que necesitan emendar a documentación.

Segundo o Artigo 9.1 da orde de convocatoria:
c) A comisión constituída en cada sede para a cualificación da documentación, será a encargada da publicación das listaxes de solicitantes correspondentes, para o cal contará cun mínimo de 15 días naturais desde o remate do prazo de presentación de solicitudes.
d) As listaxes de persoas solicitantes e de aquelas que necesitan emendar documentación serán publicadas no portal educativo da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa http://www.edu.xunta.es/fp, e terá efectos de notificación ás persoas interesadas. As persoas solicitantes poderán consultar a súa situación accedendo ao seu expediente na aplicación informática.

Listaxe aptos CIFP Manuel Antonio

Listaxe emendas CIFP Manuel Antonio

 

 
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo 
    

 

 

 

Distribuir contido