Acreditación de competencias

Acreditación de competencias: reunións grupais do proceso de asesoramento

 

Nome da sede

Código do ciclo

Nome do ciclo

Data

Hora de inicio

Hora de finalización

Lugar

 

CIFP Manuel Antonio

MHOT01

Cociña e gastronomía

17/04/2018

12:30

14:00

Aula 2º de GUIAT

CIFP Manuel Antonio

MHOT02

Servizos en restauración

17/04/2018

17:00

18:00

Aulas Turismo.

CIFP Manuel Antonio

MSAN01

Emerxencias sanitarias

17/04/2018

16:00

17:00

Sala de xuntas

CIFP Manuel Antonio

MSAN02

Farmacia e parafarmacia

19/04/2018

13:30

14:30

Aula de música

Acreditación de competencias: Publicación das listaxes de solicitantes aptos para ser baremados e de solicitantes que necesitan emendar a documentación.

Segundo o Artigo 9.1 da orde de convocatoria:
c) A comisión constituída en cada sede para a cualificación da documentación, será a encargada da publicación das listaxes de solicitantes correspondentes, para o cal contará cun mínimo de 15 días naturais desde o remate do prazo de presentación de solicitudes.
d) As listaxes de persoas solicitantes e de aquelas que necesitan emendar documentación serán publicadas no portal educativo da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa http://www.edu.xunta.es/fp, e terá efectos de notificación ás persoas interesadas. As persoas solicitantes poderán consultar a súa situación accedendo ao seu expediente na aplicación informática.

Listaxe aptos CIFP Manuel Antonio

Listaxe emendas CIFP Manuel Antonio

REUNIÓN GRUPAL ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONAIS

CICLO Data Hora de inicio Hora de finalización Lugar
COCIÑA E GASTRONOMÍA 21/04/2017 12:00 13:30

Aula 1º de Guías do

CIFP Manuel Antonio

EMERXENCIAS SANITARIAS 19/04/2017 17:00 19:00

Sala de xuntas

do CIFP Manuel Antonio

SERVIZOS EN RESTAURACIÓN 25/04/2017 16:00 17:00 Aulas de Turismo-Enfrente Conserxería do CIFP Manuel Antonio
FARMACIA E PARAFARMACIA 20/04/2017 16:30 17:30

Sala de xuntas

do CIFP Manuel Antonio

 

 Logo
Logo
 

Logo

Logo
Logo
Logo
Logo 
    Logo

 

 

 

Distribuir contido