MAGOSTO 2013

MAGOSTO 2013

Actividades complementarias previstas para o mes de novembro

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS MES DE NOVEMBRO

1.- Taller de creación e validación de modelos de negocio Learn Starup a través da metodoloxía Leo Serious Play nas datas 25,28 outubro, 6,7,8 novembro para alumnado de 2º curso de EIE
•    CS Guía asistencia turística
•    Cs Laboratorio análise e control calidade
•    CS Patronaxe
•    CS Dirección de Servizos  de restauración
•    CS Dirección de cociña

Resolución das axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo

Orde do 24 de outubro de 2013 pola que se resolve a convocatoria do 16 de maio de 2013, pola que se convocan axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo.Ver

Convocatoria do concurso de traslados.

Orde do 16 de outubro  de 2013 pola que se convoca concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación.

Convocatoria de premios para proxectos de innovación tecnolóxica desenvolidos en centros que imparten FP.

Convócanse premios aos proxectos de innovación tecnolóxica desenvolvidos durante o curso escolar 2012-2013 en centros públicos dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, onde se impartan ensinanzas de Formación Profesional.

 

 
Logo
 
Logo
Logo
Logo
 
Logo
Logo
Logo
Logo
Distribuir contido