Guías para a xestión psicolóxica da cuarentena COVID-19

En relación á situación actual de confinamento derivada do COVID-19, o noso Departamento de Información e Orientación Profesional pon a disposición de toda a comunidade educativa, dúas guías con orientacións que poden servir de axuda na xestión psicolóxica das persoas confinadas nos seus fogares (VER Ficheirso Adxuntos)

Educación traballa co Ministerio para asegurar o remate do curso e a continuidade dos itinerarios

Información da Conferencia Sectorial de Educación 24-25 de Marzo

FCT: No que atinxe á FCT (que consta dun módulo de formación en empresa e outro de proxecto supervisado polo centro), a proposta é que, sempre que sexa posible, se realice nos centros de traballo o mínimo de horas establecido pola normativa para cada caso, segundo se trate de grao medio, de grao superior ou de FP Básica.

De non ser posible completar as horas en empresa debido ás circunstancias actuais de Estado de Alarma, a opción que se baralla é que esas horas queden compensadas a través do proxecto. É dicir, favorecer a integración dos dous módulos (empresa e proxecto) nun único, de xeito que as horas que non se poidan executar en presencial en empresa se compensen coas de proxecto, no caso dos ciclos de grao superior. Para ciclos de grao medio e FP Básica, que non teñen módulo de proxecto, acordouse artellar fórmulas análogas.

PROBAS DE ACCESO: As probas de acceso a ciclos medios ou superiores pospóñense o necesario, chegando incluso á primeira semana de xullo.

ABAU: As datas para a convocatoria ordinaria serán entre o 22 de xuño e o 10 de xullo, con marxe para publicar os resultados ata o 17 de xullo, e para a extraordinaria antes do 10 de setembro, coa publicación de resultados antes do 18 dese mesmo mes.

http://www.edu.xunta.gal/portal/node/30634

https://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad/2020/03/20200325-sectorial.html

 

Suspensión das actividades lectivas presenciais durante o estado de alarma

Informamos que o Goberno acordou ampliar o estado de alarma ata o día 11 de abril. Polo tanto, os centros educativos continuarán coa suspensión das actividades lectivas presenciais cando menos ata esa data.

Durante o tempo que os centros educativos permanezan nesta situación, o profesorado continúa titorizando e facendo seguimento das actividades lectivas a través de medios telemáticos. Por este motivo, é moi importante que o alumnado consulte con frecuencia o correo electrónico, e realice o seguemento das actividades a través da Aula Virtual, para facilitar o máximo posible a continuidade no proceso formativo. 

Así mesmo están dispoñibeis os teléfonos de contacto do centro e o correo electrónico, para a resolución de dúbidas ou consultas para o alumnado e familias.

Agradecemos unha vez máis a colaboración e animamos dende aquí a quedar na casa en beneficio de todos/as.

Instruccións da dirección do CIFP Manuel Antonio sobre o Coronavirus

Seguindo as instruccións a adoptar en todos os centros de ensino en relación coa pandemia covid- 19 para os vindeiros 14 días naturais contados dende o día 16 de marzo de 2020

O equipo directivo do CIFP Manuel Antonio establece as seguintes medidas dende o 16 de Marzo 2020:

Non se require a presenza física do profesorado no centro durante o periodo de suspensión da actividade lectiva. Polo tanto, rogamos non acudir ao centro educativo, será o equipo directivo do centro quen realice as funcións de servizos mínimos durante este periodo.

Aprázase o periodo de reclamacións de alumnado, presentación de alumnado de FCT, Erasmus, incorporación ás empresas de alumnado de FP Dual e cursos AFD, durante o periodo de suspensión da actividade lectiva. 

As presentes instruccións teñen caracter provisional, polo que poden ser modificadas en atención á evolución da pandemia.

A comunicación de calquera modificación das presentes instruccións realizarase a través do correo electrónico e da web do centro.

VII Campionato de Sumillería Suso Domínguez

Esta semana tivo lugar a VII edición do Campionato de Sumillería Suso Domínguez organizado polo CIFP Carlos Oroza de Pontevedra, e que co nome de "Sumillería en feminino" adicou un guiño ao papel da muller na sala, e na sumillería en particular. A nosa muller é Esther Vicente Alonso, alumna de segundo curso do ciclo medio de Servizos en restauración, que xunto a outras 15 estudantes procedentes de diferentes escolas de Galicia, Asturias, Castela e León, Malta e Finlandia, tivo a oportunidade de realizar as diferentes probas de coñecemento sobre os viños espumosos galegos e portuguese, de identificación de aromas e de cata comentada, e de levarse na mochila a experiencia de vivir este fabuloso campionato. 

Estamos moi orgullosos da túa participación e esperamos que o paso por esta experiencia na sumillería sexa o inicio dunha longa andadura profesional!

 

 

 Logo
Logo
 

Logo

Logo
Logo
Logo
Logo 
  Logo   

 

 

Distribuir contido