PROBAS LIBRES

As probas libres teñen por finalidade permitir ás persoas participantes obteren directamente algún dos títulos de técnico ou de técnico superior de formación profesional, sempre que demostren ter alcanzados os obxectivos establecidos na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, para a formación profesional, así como os fixados no currículo respectivo.

Ligazón á páxina de información da Consellaría de E. e O.U sobre Probas Libres.

 

 
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo