Acreditación de competencias. Convocatoria 2020

Publicada a Orde do 29 de novembro de 2019 pola que se convoca o proceso de ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais (código de procedemento ED517B).

Importante

  • O prazo de presentación de solicitudes será desde o 13 de xaneiro ata o 7 de febreiro de 2020
  • A solicitude de participación no procedemento deberá presentarase obrigatoriamente por vía electrónica na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gale requirirá cubrir previamente os datos na aplicación informática que se atopa no enderezo www.edu.xunta.es/acreditacion, desde onde deberá xerarse o formulario normalizado. Esta aplicación está activa a partir do 13 de xaneiro de 2020.
  • Os datos relacionados coa documentación xustificativa do historial profesional e/ou formativo e dos requisitos de participación no procedemento deberán cargarse na devandita aplicación informática.
  • Só serán aceptadas as solicitudes que sexan entregadas por sede electrónica.

Máis información sobre o proceso de Acreditación de competencias. Convocatoria 2020

AdxuntoTamaño
DOGA Acreditación 2020.pdf1.54 MB

 

 Logo
Logo
 

Logo

Logo
Logo
Logo
Logo 
  Logo