OFERTA DE TRABALLO DEPARTAMENTO DE HOSTALARIA E TURISMO Nº 14/ 19 - 20

NOME DA EMPRESA: RESTAURANTE VINOTECA EL SUIZO

SECTOR DA ACTIVIDADE:   HOSTELARÍA – RESTAURACIÓN

DESCRICIÓN DA OFERTA:

-       Axudante camarer@

-       Camarer@

LUGAR/LOCALIDADE:  VIGO

PERSOA DE CONTACTO:  Teresa

FORMA DE CONTACTO:  por teléfono: 628706278

OBSERVACIÓNS:

Para extras de fin de semana e xornada completa.

 

 Logo
Logo
 

Logo

Logo
Logo
Logo
Logo 
  Logo