3 de xuño. Probas libres 2019

03/06/2019 09:00

CONVOCATORIA PROBAS LIBRES 2019.

XORNADA DE ACOLLEMENTO. A asistencia a esta xornada é obrigatoria para os/as canditatos/as, que deberán ir provistos do seu documento oficial de identificación. 

 

DÍA............LUNS 3 DE XUÑO

HORA.........9:00 HORAS

LUGAR........SALA DE XUNTAS

 

 Logo
Logo
 

Logo

Logo
Logo
Logo
Logo 
  Logo