Publicación das listaxes definitivas de admitidos e excluídos. Acreditación de competencias 2019

Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas por unidade de competencia

Data de publicación: 27.03.2019

Prazo para presentar o recurso de alzada: do 28 de marzo ao 26 de abril de 2019, ámbolos dous incluídos. 

Procedemento para presentar o recurso de alzada: Débese xerar na páxina, www.edu.xunta.es/acreditacion no menú <<Xestión de emendas e de reclamacións>> dirixido ao conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, e posteriormente presentalo nun rexistro da Comunidade Autónoma, ou remitila por correo, segundo o establecido na normativa reguladora (artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas).

A data prevista para a publicación das reunións grupais: 2 de abril de 2019.

Recorde que deberá realizar o pago das Taxas antes de acudir á reunión grupal e entregar ao asesor o comprobante. Máis información na páxina www.edu.xunta.es/acreditacion

 
Ver listaxes nos arquivos adxuntos
AdxuntoTamaño
bar_def_36013448_manuel_antonio_1903271044.pdf242.06 KB
listaxe_excluidos_emenda_2019_1401_36013448_manuel_antonio_1903271328.pdf176.26 KB

 

 Logo
Logo
 

Logo

Logo
Logo
Logo
Logo 
  Logo