OFERTA DE TRABALLO DEPARTAMENTO DE QUÍMICA Nº8/18-19

NOME DA EMPRESA: ZF GROUP

SECTOR DE ACTIVIDADE:  AUTOMOCIÓN (Área Laboratorio)

DESCRICIÓN DA OFERTA:

-2 BECAS  remuneradas para Laboratorio

(para titulados en Laboratorio de análise e control de calidade , ou química industrial)

LUGAR/LOCALIDADE:  VIGO

PERSOA DE CONTACTO:  Elena Mallo
FORMA DE CONTACTO: @:
empleoZF.dme@trw.com . Indicar no correo “Oferta beca laboratorio”

OBSERVACIÓNS:

•        Aprendizaxe sobre distintos tipos de ensaios e realización de informes.
•        Soporte no mantenimento de medios de ensaio.
•        Adquirir coñecementos sobre a lectura e interpretación de estándares, planos e documentación, relacionada co laboratorio na industria de automoción.

 

 

 

 Logo
Logo
 

Logo

Logo
Logo
Logo
Logo 
  Logo