OFERTA DE TRABALLO DEPARTAMENTO DE SANIDADE Nº5/18-19

 

NOME DA EMPRESA: GENERAL ÓPTICA, S.A.

 SECTOR DE ACTIVIDADE: Óptica

 DESCRICIÓN DA OFERTA: Audioprotesista

 LUGAR/LOCALIDADE: VIGO

PERSOA DE CONTACTO: Olga Rico

 FORMA DE CONTACTO: @: seleccion@general-optica.es, o tlfno.: 649839834.

OBSERVACIÓNS:

·       Vacante en xornada completa.

 

 

 

 Logo
Logo
Logo
 

Logo

Logo
Logo
Logo
Logo