Curso da Universidade de Vigo "Programación Java"

    Destinatarios: estudantes, profesores, egresados e profisionáis.

    Duración: 53 horas (32 horas presenciáis + 21 non presenciáis).

    Clases: 10 ao 19 de xullo.

    Horario: diario de 10h a 14h.

    Lugar: Escola de Enxeñaría Industrial (CUVI)

    Créditos: 3,5 LE / 53 horas ECTS.

    Posibilidade de beca.

    Posibilidade de bonificación para  empregados por conta allea.

    Contacto: amador@uvigo.es / momentum@uvigo.es

    Información: momentum.uvigo.es/cursos/java.html

    Información e preinscripción: bubela.uvigo.es/curso/java

 

 
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo