Convocatoria de axudas económicas para o alumnado que realiza formación práctica en centros de traballo.

Poderá concorrer a esta convocatoria o alumnado matriculado en centros públicos desta comunidade autónoma e, no caso dos centros privados, o alumnado matriculado en ensinanzas concertadas coa Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria que estea cursando o derradeiro curso dun ciclo formativo de grao profesional básico, grao medio o grao superior de formación profesional inicial, artes plásticas e deseño, ensinanzas deportivas e programas formativos.

Presentación de solicitudes:

1. O primeiro prazo será de 31 días naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia (DOG 14  de maio)

2. O segundo prazo será o comprendido entre o 14 de outubro e o 14 de novembro de 2018.

Máis información

 

 Logo
Logo
 

Logo

Logo
Logo
Logo
Logo 
  Logo