Acabados e Confección 2º de COMO

ESCAPARATE COS TRABALLOS

QUE FIXERON NOS MODULOS DE ACABADOS E CONFECCIÓN OS ALUMNOS DE 2º DE COMO