Acreditación de competencias: listaxes definitivas de admitidos e exluídos por unidade de competencia