Evernote: unha maneira sinxela de gardar, organizar,localizar e compartir información

 Basta xa de papeis que no momento preciso non recordo onde gardei, de informacións interesantes lidas en páxinas web que non lembro, de blogs con información super interesante dos que esquecín por completo o nome!

xa hai uns anos que descubrin esta aplicación máxica: o seu nome EVERNOTE.

Evernote pode funcionar como o teu segundo cerebro ou como o teu Google personalizado. O seu segredo cando funciona como buscador está no uso das etiquetas que lle proporciona á búsqueda unha grande axilidade.

Poderiamos nomear outras moitas avantaxes:

  • Dispoñible no ordenador, na tablet e no teléfono móbil. Tamén desde o correo electónico.
  • Localiza rápidamente información buscando por unha palabra mesmo manuscrita, escaneada, nuna foto ou nun PDF.
  • Busca sincronizada con Google instalando a extensión de Evernote Web Clipper en Chrome ou Firefox e marcando a casilla “Mostrar conteido de Evernote relacionado coas miñas buscs web“.
  • Para dixitalizar papel facendo unha foto da folla dentro da mesma aplicación de Evernote coa cámara do móbil. Evernote presentaa cun marco (cuadrado ou rectangular) para alinear as páxinas, de forma que as notas aparezan perfectamente escaneadas e se poidan engadir varias nunha mesma nota.
  • Usando aplicacións como Scannable,  JotNot, TurboScan no dispositivo móbil (iOS) ou CamScanner (Android), pódense escanear varias páxinas e gardarlas en Evernote como documentos .pdf ou .jpg.