Acreditación de competencia: listaxes provisionais de admitidos e excluídos por unidade de competencia