DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA MATRICULARSE_2018/19

AS LISTAXES DEFINITIVAS DA PRIMEIRA ADXUDICACIÓN PUBLICARANSE O DÍA 17 DE XULLO. PODERÁN CONSULTARSE NESTA LIGAZÓN
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR NO MOMENTO DE MATRICULARSE:

Formulario de matrícula (xerado pola plataforma de admisión de ciclos)

Fotocopia da tarxeta sanitaria (NUSS)

Xustificante de pago do Seguro Escolar:1,12 € (exentos de pago, maiores de 28 anos). Conta de Abono: ES65 2080 5092 0330 4000 7200  No concepto debe constar o nome e apelidos do alumno.

CALENDARIO DO PROCESO DE ADMISIÓN

Máis información sobre o proceso de admisión 

Oferta educativa

Oferta educativa e quenda. CIFP Manuel Antonio

Criterios de configuración dos dobres grupos- CM de Cociña e CM de Panadaría

IMPORTANTE: NO CASO QUE O/A ALUMNO/A NON POIDA VIR, PRESENCIALMENTE. PODE DELEGAR A PRESENTACIÓN DA MATRÍCULA NOUTRA PERSOA, QUE DEBERÁ TRAER UNHA AUTORIZACIÓN ASINADA E COPIA DO DNI, DO/A ALUMNO/A.

HORARIO DE SECRETARÍA DE LÚNS A VENRES DE 09:00 A 14:00 Horas

 

 
Logo
 
Logo
Logo
Logo
 
Logo
Logo
Logo
Logo